ASPEKT TECHNOLOGICZNY

Aspekt technologiczny należy zatem połączyć z zagadnieniem przemian zacho­dzących w życiu społecznym. W ten sposób można stwierdzić, że „wyłania się nowe społeczeństwo informacyjne, w którym usługi dostarczane przez technologie infor­macyjne i komunikacyjne wspierają ludzkie działania”.Najważniejszym wyznacznikiem rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjne­go jest usprawnianie procesu kreowania, przetwarzania i przepływu informacji, zatem „społeczeństwo informacyjne jest powszechnie rozumiane jako społeczeństwo, w któ- ‚ rym informacja jest kluczowym produktem, a wiedza niezbędnym bogactwem .

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)