Kategoria: Mój CMS

Niesłabnąca popularność informatyki

Popularność poszczególnych kierunków na studiach jest wypadkową ich atrakcyjności dla studentów i łatwości dostania się na nie. Są takie kierunki, które od zawsze cieszyły się i prawdopodobnie w przyszłości też będą się cieszyć ogromnym powodzeniem. Zaliczamy do nich prawo, medycynę,

Systemy informatyczne w przemyśle

Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki każdego państwa jest bez wątpienia przemysł. Jego struktura zmienia się wraz z upływem czasu i obecnie jest ona diametralnie inna niż jeszcze w dwudziestym wieku, nie wspominając nawet o wieku dziewiętnastym, gdy wyglądał on zupełnie

Web Capacity Analysis Tool 6.3

Za pomocą programu Web Capacity Analysis Tool 6.3 możliwe jest profesjonalne przeprowadzenie testów w kwestii wydajności pracy serwera IIS. Web Capacity Analysis Tool 6.3 jest w stanie współpracować z wieloma wersjami oprogramowania Windows, mianowicie 2003, XP, 2008, Vista, a także