Kategoria: Uncategorized

Trudna ocena przemian społecznych

Znacznie trudniejsza jest ocena zachodzących przemian społecznych, ponieważ konieczne jest użycie wskaźników opisowych, które z reguły są subiektywne, jakościowe. . _ Jeszcze bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest określenie dla ka g miernika punktu odniesienia, od którego można przyjąć, że społeczeństwo staje