CYWILIZACJA INFORMATYCZNA

Cywilizacja informatyczna jest istotną pomocą w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Stwierdzenie to należy rozumieć w ten sposób, iż zasadniczą cechą społeczeństwa informacyjnego — jak to już zostało zasygnalizowane nieco wcześ­niej —jest troska o rozwój intelektualny każdej jednostki wchodzącej w jego skład, natomiast drugorzędnym elementem, usługowym niejako — aczkolwiek praktycz­nie bardzo ważnym—jest funkcjonująca w społeczeństwie technika. Z tego też względu poprawny wydaje się być zwrot „świadomość informacyj­na”, za nietrafny zaś należy uznać termin „świadomość informatyczna”, chyba że przez ten zwrot będzie się rozumieć jedynie świadomość samego faktu istnienia cywilizacji informatycznej. I tylko tyle.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)