CZĘSTY BŁĄD

Częstym błędem kontraktów jest też brak zapisu o kodach źródłowych systemu—je­żeli użytkownik nimi nie dysponuje, jest całkowicie uzależniony od dostawcy usługi informatycznej, który dowolnie może dyktować warunki udostępniania swoich usług. Wyrazem nieodpowiedniej świadomości informacyjnej (tj. takiej, która odpowia­dałaby wymogom rzeczywistości informatycznej) jest niewłaściwe podejście do technik informacyjnych. Najczęściej jednostki administracji publicznej szczebla rzą­dowego samodzielnie informatyzują swoje funkcje. Zdarza się to też na szczeblu lo­kalnym, gdzie każdy z wydziałów urzędu miasta samodzielnie zaopatruje się w sprzęt i oprogramowanie. O ile decentralizacja administracji publicznej jest pożądana ze względu na poprawę efektywności świadczonych przez nią usług, o tyle decentrali­zacja zarządzania systemami informacyjnymi nie jest wskazana z wielu względów.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)