CZYTAJĄC ODPOWIEDZI

Czytając te wypowiedzi, można łatwo zauważyć, jakie usługi cenią sobie najbar­dziej użytkownicy Internetu i jakie mają zastrzeżenia. Ogólnie biorąc, większość ‚ z nich uważa Internet za pożyteczną i przydatną technologię. Na temat Internetu napi­sano wiele książek, artykułów i publikacji. Jest to temat bardzo obszerny, podlegają­cy ciągłym zmianom i ulepszeniom. Żadna dotychczasowa technologia nie przy­niosła takiej rewolucji w społeczeństwie w tak krótkim czasie. Już teraz można powiedzieć, że codzienne życie przeciętnego obywatela zmieniło się dzięki erze in­formacji, komputerów i Internetu. Globalna sieć komunikacyjna wkroczyła w każdą sferę życia, zmienia sposób zdobywania informacji i jej dystrybucji, ułatwia wykony­wanie codziennych obowiązków, takich jak robienie zakupów, pisanie listów, czyta­nie czasopism czy rezerwowanie wakacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)