INTERESUJĄCE ROZWAŻANIE

Interesujące jest rozważanie świadomości informacyjnej wybranej grupy społecz­nej, jaką jest elita polityczna poszerzona o elity administracyjne. Rozróżnienie mię­dzy elitą polityczną a administracyjną jest uzasadnione, gdyż bieżące przekształcenia sceny publicznej zmierzają do oddzielenia polityki od administracji publicznej. Przez elitę polityczną rozumie się grupę społeczną, która wpływa na proces decyzyjny regularnie i substancjalnie. Regularność oznacza, że wpływ, nie jest przypadkowy i sporadyczny, lecz zamierzony i trwały. Substancjalność wpływu oznacza, że ma on charakter decydujący dla podejmowanej decyzji. Przez swoje decyzje elity politycz­ne kształtują warunki rozwoju społecznego. Należałoby więc oczekiwać, że mają ku temu wiedzę i predyspozycje. Niewątpliwie elity polityczne są lepiej wykształcone od reszty społeczeństwa w tym sensie, że odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród nich jest wyższy niż odsetek takich osób w całym społeczeństwie.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)