JEDNOZNACZNA OCENA

Jednoznaczna ocena stopnia zaawansowania procesu powstawania społeczeństwa informacyjnego jest nadzwyczaj trudna. Przyczynia się do tego  pro­blemów związanych zarówno z identyfikacją odpowiednich wskaźników, jak wskaźników jest nieostry, ponieważ niektóre z nich trudno w sposób jednoznaczny zakwalifikować do jednej z grup ze względu na ich wzajem­ne przenikanie. Utrudnia to usystematyzowanie wiedzy na omawiany temat. Nie je to jednak problem szczególnie istotny dla jakości samej oceny. Znaczme istotniejszym zagadnieniem jest zastosowanie wskaźników możliwie obiektywnych. Wydaje się, ze dość proste jest skonstruowanie odpowiednich mierników dotyczących przemian go­spodarczych, technologicznych oraz w dziedzinie edukacji — większość z ^ moż­na opisać za pomocą odpowiednich liczb, gdyż są to zagadmema ilościowe.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)