KILKA WYMIARÓW

Rozwijając te sformułowania, należy stwierdzić, że powstawanie społeczeństwa  informacyjnego powinno być rozpatrywane co najmniej w kilku wymiarach:   technologicznym — związanym z rozwojem tzw. technologii informacyjnych i komunikacyjnych;   gospodarczym — polegającym na różnorodnych zmianach zachodzących w procesach ekonomicznych, zarówno we wzajemnych relacjach między pod­miotami gospodarczymi, jak i sposobie obsługi klientów;  społecznym — związanym ze zmianami w życiu człowieka, a przede wszyst­kim z powszechnym dostępem do informacji;  edukacyjnym — nabywaniem wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, jak również uświadamianiem ko­nieczności adaptacji do wymogów społeczeństwa informacyjnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)