NIEDOSTATKI ŚWIADOMOŚCI

Niepowodzenia związane z wdrażaniem systemów informacyjnych mają swoje główne źródło w niedostatecznym uświadomieniu decydentów, czym jest informacja dla organizacji i jak należy ją traktować. Niedostatki świadomości informacyjnej elit administracyjnych są znacznie większą niedogodnością na szczeblu rządowym administracji publicznej. Chodzi tutaj bowiem o    informatyzację tych funkcji administracji rządowej, które są realizowane w stosunku do wszystkich obywateli (np. podatki). Informatyzacja administracji rządowej odbywa się na drodze dużych zamówień publicznych, a więc wiążą się z tym istotne wydatki z budżetu państwa. Dotychczasowe doświadczenia z informatyzacją różnych instytucji administracji ogólnej (urzędy podatkowe, urzędy celne, ZUS) wskazują na niedosta­teczne rozpoznanie potrzeb informatyzowanych instytucji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)