OGÓLNE TENDENCJE

Dla niektórych krajów Unii Europejskiej szczegółowe prognozy demograficzne wskazują na zaawansowane procesy powiększania się grupy wiekowej powyżej 65 lat i zmniejszania się liczby ludności. Zjawiska takie przewidywane są do 2030 r. w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Finlandii i Niemczech.Ogólne tendencje występujące w całej Europie nie oznaczają braku różnic w po­szczególnych regionach i grupach. Jak wskazują badania, regiony wiejskie zamiesz­kałe są przez ludność znacznie starszą od mieszkańców miast.Sytuacja materialna mieszkańców Unii Europejskiej będących w wieku emerytal­nym ogólnie pozostaje bardzo dobra w porównaniu z innymi regionami Europy, choć i tu występują znaczne różnice w sytuacji finansowej, rodzinnej, warunków zamiesz­kania i opieki zdrowotnej.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)