ORYGINALNE PODEJŚCIE

Oryginalne podejście do problemu świadomości informacyjnej prezentuje L.W. Zacher. Świadomość społeczeństwa informacyjnego jest radykalnie inna aniżeli świadomość społeczeństwa przemysłowego czy rolniczego. Pierwszą jej fazę cechu­je rosnąca wiedza, umiejętności, aspiracje i skłonności do stosowania technik infor­macyjnych, druga to dostrzeganie problemów, ryzyka, zagrożeń, niekorzyści. Trzecią będzie zapewne dążenie do przezwyciężenia efektów niekorzystnych i dalsza maksy­malizacja efektów pozytywnych. Fazy te nie są od siebie ściśle oddzielone (najbar­dziej rozłączne są w krajach pionierskich budujących społeczeństwo informacyjne). Jest oczywiste, iż świadomość konkretnego społeczeństwa informacyjnego in sta- tu nascendi ma elementy, czynniki i inspiracje własne, wewnętrzne oraz zewnętrzne (importowane, transferowane) z krajów czołówki, a nawet z teorii i science fiction.

 

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)