OSOBY STARSZE

Osoby starsze, zwłaszcza mniej sprawne, napotykają bariery techniczne ogra­niczające ich dostęp do nowych mediów. W wielu przypadkach użytkowanie kom­puterów przez osoby starsze powinno być dostosowane do ich specyficznych potrzeb i możliwości percepcji. Odpowiedni sprzęt jest kluczowym czynnikiem uczynienia społeczeństwa informacyjnego dostępnym dla wszystkich. W tym kon­tekście istotne wydaje się projektowanie i dostosowywanie urządzeń produkowa­nych przez przemysł telekomunikacyjny i komputerowy do potrzeb wszystkich grup potencjalnych użytkowników. W Wielkiej Brytanii powołano w tym celu organizację pod nazwą D1EL (Advisory Committee on Telecommunications for Disabled and Elderly People) oraz COST219 — działającą na terenie całej Unii Europejskiej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)