PRÓBA OCENY

Pewnym podsumowaniem tych rozważań może się stać zdanie zawarte w cyto­wanej Białej Księdze: „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne zmieniają wiele aspektów życia gospodarczego i społecznego, takich jak relacje i metody pra­cy, organizacja przedsiębiorstw, skoncentrowanie na szkoleniach i edukacji, oraz spo­sób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą”. Przy próbie oceny stopnia rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego c- można zastosować cztery podstawowe grupy wskaźników, związane z różnorodno­ścią zachodzących przemian. Ponieważ omawiany temat jest bardzo obszerny, wy­mieniono jedynie przykładowe wskaźniki dla każdej z grup:wskaźniki opisujące przemiany technologiczne:   liczba telefonów na 100 mieszkańców,  nowoczesność metod dostępu do Internetu,  liczba osób mających dostęp do Internetu, ‘  liczba aktywnych użytkowników Internetu,  stopień bezpieczeństwa elektronicznej wymiany informacji.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)