PROCESY EWOLUCYJNE

Procesy ewolucyjne nie wyrobiły w człowieku zdolności umysłowych pozwalają­cych prawidłowo interpretować dynamiczne zachowania systemów, których część obecnie stanowimy”. Peter F. Drucker uważa, że nowe społeczeństwo nie będzie socjalistyczne i z pew­nością nie będzie to społeczeństwo antykapitalistyczne, bowiem na pewno będzie się posługiwało wolnym rynkiem jako sprawdzonym mechanizmem integracji ekono­micznej. Uważa, że „grupą rządzącą będą robotnicy wiedzy, dyrektorzy do spraw wie­dzy, specjaliści od wiedzy i przedsiębiorcy, którzy mają intuicję, jak alokować wiedzę, żeby ją wykorzystać tak samo, jak kapitaliści wiedzieli, gdzie alokować kapitał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)