ROSNĄCY DOSTĘP DO INFORMACJI

Rosnący dostęp do informacji, niemal powszechny w krajach czołówki, czyni te problemy ważnymi i pilnymi. Nie chodzi jednak o jakiś „społeczny odbiór informaty­ki” jako nauki (to interesuje kandydatów na studia informatyczne), ale całokształt spraw związanych — mówiąc szerzej — z telematyką (francuskie połączenie teleko­munikacji z informatyką; ta ostatnia w języku angielskim to raczej Computer science). Stąd pojęcie — adekwatne do epoki Internetu — społeczeństwa telematycznego. Można dodać na podstawie tych wywodów, że sensowne jest mówienie o rewo­lucji informacyjnej 0Information revolutioń), w kontekście takich terminów, jak rewolucja (mikro)elektroniczna, rewolucja telekomunikacyjna itp.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)