STARSZA GENERACJA

Zdefiniowanie możli­wości zaspokajania potrzeb osób starszych, zarówno specyficznych dla grup wieko­wych, jak i w kontekście ich zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej, socjalnej, rodzinnej czy kulturowej, pozwala na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia ich z uczestnictwa w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Liczne programy oraz inicjatywy rządowe i organizacji pozarządowych realizowane w państwach Unii Europejskiej wskazują na potrzebę aktywności na rzecz rozwoju potrzeb i specyficz­nych usług dla późnych kategorii wiekowych. Starsza generacja, do której należy zaliczyć osoby będące w wieku emerytalnym, co w realiach europejskich oznacza 65 lat i więcej, dzięki takim mediom, jak Inter­net, może zaspokoić potrzebę kontaktu, zredukować poczucie samotności, czerpać informacje o rozwiązaniach problemów własnych i pokoleniowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)