ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB INFORMACYJNYCH

Jednak należy podkreślić, że stopień informatyzacji administracji lokalnej zależy nie tylko od świadomości potrzeb informacyjnych. W dużej mierze zależy od innych zasobów organizacyjnych administracji, zwłaszcza zasobów finansowych. Mimo że w wymienionych miastach nakłady na informatyzację nigdy nie przekraczają 2% rocz­nego budżetu, są to sumy duże i niewiele miast w Polsce może sobie pozwolić na przeznaczenie takich kwot na informatyzację. Z drugiej strony, potrzeby informatycz­ne wymienionych miast są znaczne, a proces informatyzacji ich urzędów — spektaku­larny. Są to miasta o dużej populacji, znacznym zakresie usług komunalnych, dużych zasobach komunalnych, atrakcyjne inwestycyjnie. Są to miasta, gdzie informatyzowanie urzędów i procesu zarządzania miastem jest koniecznością, a potrzeby informacyj­ne mogą zostać zaspokojone dzięki dostępnym środkom finansowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)