SYGNALIZOWANE RACJE

Zasygnalizowane racje czynią zrozumiałym fakt obecności w środkach masowe­go przekazu terminów: informacja, informacyjny, informatyczny, a także wejścia ich do obiegowego języka codziennego. Powszechne stały się zwroty w postaci: wiado­mość informatyczna, świadomość informacyjna, społeczeństwo informacyjne, społe­czeństwo informatyczne itd. Tego rodzaju stan rzeczy, generowany zapotrzebowa­niem społeczno-technicznym, opiera się na elementach intuicyjnych, co pociąga za sobą nieprecyzyjność terminów oraz ich chwiejność, czyli, krótko mówiąc: nieporzą­dek (pod względem treści) w nazewnictwie. Komputeryzacja nie tylko trwa, lecz roz­szerza się; nadto w ostatnich latach pojawił  się Internet. Toteż zasadna wydaje się być próba wysunięcia pewnej propozycji terminologicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)