Trudna ocena przemian społecznych

Znacznie trudniejsza jest ocena zachodzących przemian społecznych, ponieważ konieczne jest użycie wskaźników opisowych, które z reguły są subiektywne, jakościowe. . _ Jeszcze bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest określenie dla ka g miernika punktu odniesienia, od którego można przyjąć, że społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym. Tutaj również pojawia się trudność związana z obiektywną interpretacją zgromadzonych danych.    • Poniżej została przedstawiona analiza niektórych z zaproponowanych wskaźni- ‚ kówii Czynnikiem, który umożliwił uruchomienie wszystkich przemian prowadzą¬cych do powstania globalnego społeczeństwa informacyjnego, jest rozwój technolo¬gu infonnatycznych i telekomunikacyjnych. Proces ten, zachodzący dopiero od kilkudziesięciu lat, jest bardzo dynamiczny. Składa się nań kilka czynników. •    rozwój sprzętu komputerowego, •    udoskonalanie oprogramowania multimedialnego, •    rozwój technologu telekomunikacyjnych, pozwalających na tworzenie global¬nej infrastruktury łączącej rozproszone komputery i pozwalającej na wymianę informacji w formie cyfrowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)