UPOWSZECHNIENIE INFORMATYKI

Jest to upowszechnienie informatyki nie tyle jako nauki (chociaż także), ile sprzętu, oprogramowania, umiejętności (oraz pewnych koniecznych ram organi- zacyjno-instytucjonalnych, np. kawiarenek internetowych, szkolnych pracowni komputerowych, centrów techniki obliczeniowej). Można mówić sensownie o infor­matycznej edukacji społeczeństwa (tak jak np. o ekonomicznej czy medycznej). Znajduje się tu zatem odniesienie do wiedzy (informatyka jest jej częścią jako dyscyplina nauki). W pojęciu „społeczeństwo wiedzy” (knowledge society) czy „społeczeństwo oparte na wiedzy” (biowledge-based society) informatyczność (wkład informatyki) tkwi implicite; podobnie w pojęciu „gospodarka oparta na wie­dzy” (knowledge-based economy). Oczywiście, z wiedzą związane jest również np. kształcenie kadr informatycz­nych (czy też informatyków i innych specjalistów związanych z informatyzacją).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)