UTWIERDZENIE W SPOŁECZEŃSTWIE

Utwierdza to w społeczeństwie przekonanie, że to właśnie te grupy zawodowe są najważniejsze dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.Wymiar podmiotowy świadomości informacyjnej to jednostki, grupy społeczne oraz całe społeczeństwo. Diagnozowanie stanu świadomości informacyjnej każdego z podmiotów wymaga uprzedniego zbadania stopnia zaawansowania rozwoju zja­wisk składających się na zakres przedmiotowy definicji świadomości informacyjnej. Wiedza ta pozwala stwierdzić, czy rzeczywistość informacyjna społeczeństwa znaj­duje swoje odzwierciedlenie w jego świadomości. Pamiętać jednak należy o dwu­stronnym charakterze relacji między rzeczywistością a świadomością — świadomość wyprzedza rzeczywistość i ją kształtuje. Ten właśnie aspekt uważa się za szczególnie ważny w diagnozowaniu stanu świadomości.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)