WIELKA ROLA SZKOŁY

Wielka w tym rola szkoły, szkolnictwa wyższego, dokształcania, mediów, popularyzacji, informatycznych doświadczeń (z komputerem, oprogramo­waniem, Internetem, telepracą itp.).Warto pamiętać, iż informatyka, podobnie jak np. matematyka w zaawansowanej postaci, nie ma większych szans na rychłe czy pełne upowszechnienie. Informatycz­na świadomość społeczna będzie rozłożona nierówno wśród ludzi. Praktyczne stoso­wanie informatyki wiąże się też z kwestią kwalifikacji zawodowych, specjalności,  uprawnień informatyków (i odpowiednich instytucji), a także z ich etyką zawodo­wą. Pojawiają się w tym kontekście sprawy przestępstw komputerowych, hackerów. Etykę wiąże się jednak nie tyle z samą informatyką, ile z komputerami, przekazem informacji, nawigowaniem w Internecie.

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)