WSKAŹNIKI OPISUJĄCE

  • Wskaźniki opisujące przemiany gospodarcze:  liczba osób pracujących w poszczególnych działach gospodarki (ze szczegól­nym uwzględnieniem sektora związanego z przetwarzaniem informacji),  wskaźnik bezrobocia,   liczba podmiotów gospodarczych mających dostęp do Internetu,  liczba podmiotów gospodarczych używających poczty elektronicznej,  liczba podmiotów gospodarczych posiadających witrynę internetową,  liczba firm, które wykorzystują możliwości handlu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych (EDI),wskaźniki opisujące przemiany społeczne: ogólny stopień dostępu do informacji,   liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz stopień zaspokoje­nia potrzeb w tym zakresie
  • wskaźniki opisujące przemiany w dziedzinie edukacji:   stan komputeryzacji szkół i bibliotek, stopień wykształcenia informatycznego nauczycieli,  zastosowanie multimedialnych programów w procesie edukacji,   istnienie oraz praktyczne wykorzystanie sieci akademickich i badawczych, stopień wykorzystania możliwości nauki na odległość za pośrednictwem sieci komputerowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, to mój blog a ja jestem Aleksandra. Mam nadzieję, że techniczne tematy, o których piszę przypadły Ci do gustu. Wiedzę i doświadczenie, które posiadam postaram Ci się przekazać w jak najbardziej przystępny sposób, zapraszam! 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)